İşgalci !

İşgal birçoğumuzun fetihle karıştırdığı bir kelimedir.
Çünkü işgal ’in manasını özümsemediğimiz için bir yeri ele geçirmek olarak biliriz. Hâlbuki işgal “bir yeri geçici bir süre için ele geçirmek” demektir. İşgalci ise o eylemi gerçekleştirendir.

Ülkemizde çokça işgalci bulunmaktadır. Nasıl mı ? Diye soruyorsunuz.

Şöyle ki ;

Bir zaman mefhumu düşünün, bu zaman mefhumu içerisin de iki idareci olsun. Buna ister Belediye Başkanı deyin ister kaymakam, vali, ister herhangi bir kurumda müdür olarak düşünün. Olduğu makamın ve zamanın kendisine yüklediği sorumlulukları vardır. Günlük rutin işleri dışında ilgilenmesi gerektiği konular mevcuttur. Ama bu idarecinin bunları araştırması ve bilgi toplaması gerekmektedir. Yani kişi olduğu koltuğa falanca diye değil o makamın ehliyet ve donanımına sahip olduğu için gelmelidir.

Bu iki idarecinin farkı nedir diye düşünürsek. Şudur ki falanca gelir ise yarın o da onu oraya getiren falancanın lafı ve işiyle ilgilenir. Kendi tebaasına vakit ayırmaz olur. Onların işleri ile ilgilenmez. Onları başından savmak için mazeretler uydurur.

Makamın ehliyet ve donanımına sahip birisi gelir ise; o zat ona gelenleri parasal gücüne göre tartmaz ve iş sırasına koymaz. İlgi ve alakası evveli tebaasıdır. Çünkü o onlar için orada olduğu bilinci içerisinde ve o dert ile dertlenmektedir. Yetkisi alanının en ucunda bir hasta veya muhtaç vardır diye bile düşünerek oraya gitme heyecanı ile her sabah uyanır seher vaktinde

İdareci veya sorumlu o’dur ki; Kenarı Dicle’de ki koyunu kendine dert edecek ve hesabının kendisinden yarın yüce divanda sorulacağını bilecektir. İdare alanın da geceyi aç geçiren bir tek hayvan dahi olsa yastığa başını rahat koyamacak ve o dertle dertlenecektir. Yardıma muhtaç olanı bulacak ve ihtiyaçlarını giderecektir. Ona verilen makamı ve mevkinin nimetleri zevk-ü sefa için kullanan ancak ve ancak ebediyette ateşini hazırlayandır.

İşte gerçek “İŞGALCİ” de o’dur ki kendisinin imkânı varken; hak yolunda kullanmayan ve olduğu mevkide kendisini kalıcı zannedip, orayı 3 – 5 seneliğine işgal ettiğini unutandır.

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.